Zamówienia publiczne

Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku  przy ul. Upalnej 58

Ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

W celu pobrania ogłoszeń i regulaminu proszę kliknąć link lub skopiować poniższe adresy do przeglądarki.

 1.  Przetarg ustny nieograniczony na najem 290 m2   części nieruchomości w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku ul. Upalna 58.
  http://itsms.nazwa.pl/BIP/Przetrg_II_290m.pdf

 2.  Przetarg ustny nieograniczony na najem 6m2 części nieruchomości w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku ul. Upalna 58.
  http://itsms.nazwa.pl/BIP/Przetarg_II_6m.pdf

Regulamin przetargów:  http://itsms.nazwa.pl/BIP/Regulamin_przetargu.pdf

Załącznik nr 1 - Oferta: http://itsms.nazwa.pl/BIP/Zalacznik1_oferta.pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dzierżawcy: http://itsms.nazwa.pl/BIP/Zalacznik2_oswiadczenie.pdf

Projekt umowy najmu: http://itsms.nazwa.pl/BIP/Umowa_najmu.pdf


I przetarg ustny, nieograniczony

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku przy ul. Upalnej 58 z dnia 25.01.2023 roku w sprawie określenia regulaminu przetargów oraz warunków zawierania umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących zasób Gminy Białystok.

W celu pobrania ogłoszeń i regulaminu proszę kliknąć link lub skopiować poniższe adresy do przeglądarki.

 1.  Przetarg ustny nieograniczony na najem 290 m2   części nieruchomości w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku ul. Upalna 58.
  http://itsms.nazwa.pl/BIP/Ogloszenie_lok_290m.pdf

 2.  Przetarg ustny nieograniczony na najem 6m2części nieruchomości w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 w Białymstoku ul. Upalna 58.
  http://itsms.nazwa.pl/BIP/Ogloszenie_lok_6m.pdf

Regulamin przetargów:  http://itsms.nazwa.pl/BIP/Regulamin_przetargu.pdf

Załącznik nr 1 - Oferta: http://itsms.nazwa.pl/BIP/Zalacznik1_oferta.pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dzierżawcy: http://itsms.nazwa.pl/BIP/Zalacznik2_oswiadczenie.pdf

Projekt umowy najmu: http://itsms.nazwa.pl/BIP/Umowa_najmu.pdfOpublikował: Ewa Łupińska
Publikacja dnia: 17.03.2023, 10:19
Dokument oglądany razy: 855
Podpisał: Ewa Łupińska
Dokument z dnia: 27.02.2023